Enerji Verimliliği

Pompalarda Enerji Verimliliği

Günümüzde enerji verimliliği hususunda, tüm dünyada yoğun mesailer harcanmaya başlanmıştır.
Günlük hayatta enerji verimliliği, çok konuşulan bir kavram olmasına rağmen, ülkemizde durum
tecrübelerimizle de sabittirki; negatif bir grafik çizmektedir.
Çoğu işletme tam kapasite çalışamamaktadır. İşte bu minvâlde pompa seçimi, hat ölçüleri doğru
olduğu takdirde; fazla enerji harcanmamasını ve dolayısıyla verimli çalışmayı sağlayacaktır.
Pompalar bu hususta çok büyük önem arz etmektedir. Basiretli bir işletme pompa satın alırken,
enerji totalini hesaba katmalı çünkü, pompa satın alma bedeli; kullanım süresi boyunca tesis
maliyetinin yalnızca %8-%10’luk bir kısmına tekabül eder. Oysa ki geriye kalan %90’ı bulan
kayıp, kullanım esnasında harcanan enerjidir.
İsabetli pompa seçimi ile optimal noktayı yakalar ve gereksiz maliyetlerden kurtulursunuz.
Mevcut hatlar ve yahut kurulacak sistemin verebileceği maksimum mayi miktarı üzerine çıkılması
ancak, hatların bu geçişe izin vermesiyle mümkündür. Hatların gereğinden büyük olması türbülânsa,
küçük olması ise gereksiz basınç artışlarına sebep olur. Randıman, verim düşer.
Tesis kurulumu ve pompa satın alma öncesi, hedeflenen kapasiteye göre hat genişliği ve buna bağlı
pompa büyüklüğü seçilirse; hasıl olacak enerji bu aşamada hesaplanır ve optimal intervale indirgenir.


Pompa Satın Alma Bedeli

10

Harcanan Enerji Miktarı

90
  • Untitled-1

  • Energy2

  • Energy